Inrichting van buitenruimte met oog voor harmonie

0
 

In de visie van Green Consult zijn twee uitgangspunten bepalend bij de inrichting van de buitenruimte. Enerzijds het unieke karakter van de locatie. Anderzijds de kenmerken van de context. Het is de kunst om deze twee uitgangspunten in harmonie te brengen met elkaar. En dat is wat anders dan concessies doen. Enerzijds is verrassende en eigentijdse architectuur belangrijk. Anderzijds zijn beperkingen van het onderhoud en lage beheerkosten een voorwaarde. Het komt aan op creativiteit en technische inventiviteit om een oplossing te bedenken die aan beide voorwaarden voldoet. Met deze visie legt Green Consult de lat hoog. Randvoorwaarden ziet Green Consult eerder als kans dan als beperking.

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij