Directievoering en additioneel toezicht bij de uitvoering van projecten

0
 

Bij de uitvoering van projecten staat u als opdrachtgever voor de uitdaging om planning, budget en kwaliteit te bewaken. U heeft daarvoor specifieke, inhoudelijke kennis nodig. Voor veel opdrachtgevers is dat een reden om met Green Consult samen te werken. Wij kunnen de directie voeren en toezicht houden. Vanuit onze expertise kunnen we het werk van de aannemer beoordelen, materialen keuren, meer- en minderwerk controleren, termijnstaten beoordelen en opnemingen en opleveringen verrichten. Zo zien we erop toe dat het project in alle opzichten volgens de vastgelegde afspraken verloopt. Houden we alleen additioneel toezicht, dan controleren we met name de kwaliteit van de uitvoering. Op de locatie toetsen we de werkzaamheden van de aannemer aan de afspraken hierover in het bestek. Door directievoering en additioneel toezicht, al dan niet in combinatie, verhoogt u de kwaliteit van de buitenruimte. U houdt grip op zowel het proces als de kwaliteit en voorkomt verrassingen in latere stadia. Meer weten?

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij