Expertise van detailuitwerking tot aanbestedingsprocedure

0
 

Als het op de technische uitwerking en realisatie van het ontwerp aankomt, is Green Consult uw partner. We maken een (RAW-)bestek en de bestekstekeningen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan detailuitwerkingen. We staan ervoor in dat de creatieve kwaliteit van het ontwerp behouden blijft in het bestek - en daardoor in de uitvoering. Waar nodig ontwikkelen we nieuwe oplossingen of komen we met partners tot technische innovaties. We voeren alle metingen, onderzoeken en berekeningen uit die voor een goed onderbouwd plan nodig zijn. Verder stellen we betrouwbare ramingen, dimensioneringen en (deel)begrotingen op. We begeleiden de aanvraag van vergunningen, zoals bouwvergunningen, kapvergunningen, ontgrondingsvergunningen, etc. Ook begeleiden we de aanbestedingsprocedure, van aanbestedingsdocument en nota van inlichtingen tot openbare aanbesteding en gunningsadvies. In alle fasen ervaart u onze resultaat- en oplossingsgerichte houding. Uw ambitie is ons doel en dat doel gaan we bereiken. Meer weten?

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij