Referentie projecten - Raming schoolplein te Venlo

In opdracht van Architectenbureau ZUS te Rotterdam heeft Green Consult een raming opgesteld voor het realiseren van een schoolplein. De bijzonderheid van het project zat in het ontwerp: 'Topo Ludens' genaamd (de speelplaats).

Het ontwerp bestaat uit een nieuwe Talentencampus voor een scholengemeenschap met een rol voor de buurt. Op verschillende niveaus en met verschillende intensiteit zijn er speelaanleidingen gecre�erd, die rekening houden met de ontwikkeling van het kind. In de vormgeving is gezocht naar bijpassende typologie�n. Niet onbelangrijk zijn ook de ontmoetingen van ouders, die hun kinderen komen ophalen. Daarom is men uitgegaan van verschillende velden in het landschap, die bepalen welk gebruik er voornamelijk gaat plaatsvinden: spelen, ontmoeten of parkeren. De grenzen tussen de velden vormen hierbij de belangrijkste ontwerpopgave aangezien ze de mate van beslotenheid bepalen.

Het ontwerp bevond zich nog in de definitiefase toen Green Consult werd aangetrokken om een raming te maken voor de budgetaanvraag. De moeilijkheid van de raming werd gevormd door de toepassingen van tientallen poorten van staal, hout, groenelementen en kunststof. De maatvoering van deze poorten zijn zeer divers. Een zeer uitdagende en complexe opgave.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij