Referentie projecten - Groot schutterhoef

Green Consult heeft ontwerpbureau Moza´┐Żek voorzien van technische adviezen t.b.v. het ontwerp van de buitenruimte voor een verzorgingshuis Groot schutterhoef. Green Consult heeft na het gereedkomen van het definitief ontwerp een kostenraming opgesteld.


0
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij