Referentie projecten - Lage grond te Zeist

In het beeldkwaliteitsplan 'Lage grond' in Zeist wordt de ruimtelijke transformatie van een intensief, niet grondgebonden, veeteeltbedrijf naar een situatie van landschappelijk wonen inzichtelijk gemaakt. Green Consult heeft een voorstel gedaan hoe de functieverandering landschappelijk ingepast kan worden. Hierbij zijn voorstellen gedaan welke kwaliteitswinsten er haalbaar zijn, hoe de nieuwe woningen eruit kunnen zien, welke mogelijkheden voor flora en fauna gewenst zijn, wat de ingrepen betekenen op het gebied van bodem en water en tenslotte de recreatieve meerwaarde die het voorgestelde met zich meebrengt.

De visie van Green Consult op 'Lage Grond' is respect voor de cultuurhistorie, het landschap en de natuur. Overeenkomstig met het overheidsbeleid worden woonfuncties ingepast en recreatie versterkt. Het doel is het ontstenen van het buitengebied in combinatie met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en diversiteit, waarbij natuur en ecologie een hoge prioriteit hebben.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij