Referentie projecten - Groenrenovatie Plaswijck te Gouda

In opdracht van de Gemeente Gouda heeft Green Consult in samenwerking met Infragroen een groen renovatieplan gemaakt. Het renovatieplan had betrekking op de wijk Plaswijck te Gouda, deze wijk is circa 35 jaar oud en de beplanting was door ouderdom en beheerachterstand duidelijk aan een face lift toe. Veel zware populieren en (treur)wilgen hebben het veld moeten ruimen om plaats te maken voor jonge aanplant. Daarbij is op veel plaatsen de onderbegroeiing verwijderd en zijn nieuwe sierheesters aangeplant. Naast de groen renovatie zijn ook de beschoeiingen vervangen, heeft een grondsanering plaatsgevonden en zijn de groenvakken flink opgehoogd. De werkzaamheden voor dit project besloegen de volgende stappen; van probleemanalyse, ontwerp, planuitwerking tot en met de aanbesteding.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij