Referentie projecten - Groenrenovatie te Lansingerland

In samenwerking met buro Infragroen heeft Green Consult een groenrenovatie plan opgesteld voor de Gemeente Lansingerland, in de deel kernen van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.Dit plan moet de knelpunten die zich nu in het groenbeheer voordoen oplossen. De huidige situatie, met relatief veel groen op kleine schaal, heeft de volgende knelpunten: een belangrijk deel van het groen is gedateerd en versleten; de bomenstructuur is onvolledig en heeft onvoldoende samenhang; er zijn veel klachten over hinder en onveiligheid door fors uitgegroeid groen. De vele kleine, gedetailleerde stukjes groen maken het groenonderhoud duur.

Green Consult heeft voorstellen gedaan om de groengebieden zo aan te passen, dat deze knelpunten worden opgelost en er meer samenhang komt tussen het gewenste gebruik en het gewenste eindbeeld. Het een en ander heeft geresulteerd in groen herinrichtingvoorstellen waarbij groeneenheden worden heringeplant of omgevormd tot goed beheerbare groeneenheden.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij