Referentie projecten - Directievoering Groenaannemers

Green Consult verzorgt niet enkel en alleen de directievoering voor overheidsopdrachtgevers, maar verzorgt dit ook voor civiel-, groen-, en cultuurtechnische aannemers. Voor een renovatieproject van 154 woningen te Delft heeft Green Consult een deel van de directievoering voor de groenaannemer verzorgt. In dit project is de groenaannemer onderaannemer van de hoofdbouwaannemer van het gehele renovatieproject. Green Consult draagde zorg voor de financi´┐Żle en contractuele zaken van de groenaannemer met de hoofdaannemer. Green Consult stelt voor dit project de weekstaten en de daarbij behorende facturen op.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij