Referentie projecten - Nieuwe Plantsoen te Deventer

In opdracht van waterleidingbedrijf Vitens en de Gemeente Deventer heeft Green Consult de directievoering en toezicht op de renovatiewerkzaamheden in het stadspark Nieuwe Plantsoen in Deventer gevoerd. In dit stadspark ligt de drinkwaterwinning Deventer-Ceintuurbaan. De Gemeente Deventer en Vitens werken de komende jaren aan het herstellen van het park volgens de oorspronkelijke uitgangspunten. Het park is grotendeels in eigendom van Vitens, destijds ontwikkeld om de waterwinning veilig te stellen. Het park is ontworpen door de bekende landschapsarchitect L.A. Springer (1855-1940). De doelstelling van de herstelwerkzaamheden is om de oorspronkelijke idee´┐Żn van de heer L.A. Springer als uitgangspunt te nemen, waarmee een historisch en uniek park in ere wordt hersteld.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit; het verwijderen van bomen, bosplantsoen en inrichtingselementen, het planten van bomen, heesters en vaste planten, herstelwerkzaamheden aan de gazons en het verbeteren van de paden door een nieuwe toplaag aan te brengen.

Het eindresultaat is een vitaal park dat hersteld is naar de oorspronkelijke bedoeling van Springer. Klaar voor intensief gebruik door de inwoners van Deventer en een kwalitatief hoog waterwingebied.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij