Referentie projecten - Directievoering te Deventer

Green Consult verzorgt sinds 2008 de directievoering voor de Gemeente Deventer op het Deventer Groenbedrijf (DGB). Deze geprivatiseerde organisatie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan groenvoorzieningen, wegen, speelplaatsen, water en inrichtingselementen in de Gemeente Deventer. Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een bestek waarbij Green Consult het toezicht houdt en de directievoering verzorgt. Door direct te sturen in de uitvoering van de bestekswerkzaamheden en planmatig te werken, in combinatie met andere aannemers, is het beeld van de openbare ruimte aanzienlijk verbeterd. De werkzaamheden bestaan uit het controleren van uitgevoerd werk, sturen in de planning, het houden van uitvoeringsoverleggen, het verzorgen van meerwerkopdrachten, overleg met de opdrachtgever, en dergelijke. Door de actieve werkwijze van Green Consult heeft Green Consult de opdracht verworven om ook het groenonderhoud bestek 2010 voor de Gemeente Deventer te schrijven waardoor nog meer de mogelijkheid ontstaat vanuit dit contract de aannemer te sturen in zijn werkwijze.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij