Referentie projecten - Additioneel toezicht

Onder Additioneel toezicht houden verstaat Green Consult het op het werkterrein controleren van de werkzaamheden van de aannemer. Dit bestaat uit het controleren van de naleving van de besteksverplichtingen. Deze werkzaamheden bestaan ondermeer uit het controleren van: verdichtingsgraad cunet, hoogteligging riool, vlakteligging verharding, kwaliteit en maat te planten bomen, kwaliteit grondbewerking voor in te zaaien gazons, het in lijn aanbrengen van verlichting, het verankeren van bankjes en het aanbrengen van verkeersborden. Een project staat of valt met de kwaliteit van de uitvoering. Het blijkt in de praktijk hard nodig te zijn 'hier boven op te zitten' zodat een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte ontstaat. Door middel van bouwvergaderingsverslagen wordt het bouwproces vastgelegd en de directie ge�nformeerd over de stand van zaken, problemen en afspraken.

Indien nodig kunnen de werkzaamheden van directievoerder en toezichthouder in combinatie door Green Consult worden aangeboden, al dan niet gecombineerd door ��n of meer personen (werk afhankelijk). De werkzaamheden hebben nauw verwantschap met elkaar, waardoor ze binnen kleine projecten vaak door ��n persoon worden uitgevoerd, bij de grotere projecten wordt dit vaak gescheiden.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij