Referentie projecten - ADO Stadion te Den Haag

Stadions trekken bij evenementen veel bezoekers in een korte periode. Het is daarom belangrijk om te weten wie wat beheert en waarvoor verantwoordelijk is. In samenwerking met het Ingenieursbureau Den Haag heeft Green Consult een beheerplan opgesteld voor het ADO Den Haag stadion. Het beheerplan is opgesteld in verband met de nieuwe huisvesting van de voetbalvereniging ADO Den Haag. Het nieuwe stadion, gelegen in de oksel van de A12 en de A4, is in 2007 geopend. De diverse belanghebbenden, in de nabije omgeving van het ADO-stadion, hebben baat bij een goed beheerbare buitenruimte voor, tijdens en na gebruik van het stadion.

In het beheerplan zijn zones en rijroutes vastgesteld met beheereenheden gekoppeld aan de beherende instanties. Vanuit de gedachte dat het beheerplan een contract is tussen de verschillende gemeentelijke diensten, het bedrijfsleven en de vereniging ADO Den Haag, ontstond een document waarop alle partijen aanspreekbaar zijn. Het schept helderheid wie waarvoor verantwoordelijk is. Het beheerplan is opgesteld voor het dagelijksgebruik van het sportcomplex, alsmede voor speciaal georganiseerde (sport)evenementen. Te denken valt aan vandalisme, publieksvuil, cameratoezicht, verkeersgeleiding en hekwerkbeheer.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij