Referentie projecten - Cruyff Court Schilderswijk Veld te Den Haag

Het Cruyff Court Schilderswijk Veld (CCSV), is een klein kunstgras voetbalveld, aangelegd op het 'parkeerdak' achter het gebouw van Culturalis (het voormalige Volksbuurtmuseum) in de Schilderswijk te Den Haag. De Court is een project in samenwerking de Johan Cruyff Foundation en de KNVB (stichting CCKV). Het gebied vervult een belangrijke functie voor (school)kinderen, jongeren en volwassenen uit de buurt, maar ook voor bezoekers van de wijk. Het is een plaats waar mensen uit vele verschillende culturen samenkomen om sport en spel actief en passief te beoefenen. Goed beheer en toezicht is van belang om na de herinrichting de situatie leefbaar te houden. Voor de directe omgeving van het Cruyff Court Schilderswijk Veld heeft Green Consult in samenwerking met het Ingenieursbureau Den Haag een beheerplan met bijbehorende kostenraming opgesteld.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij