Referentie projecten - Koningin Sophiepark te Den Haag

Na afronding van het ontwerpproces door de ontwerpers van Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), waarbij het park grotendeels heringericht is, heeft Green Consult in samenwerking met IbDH een beheerplan en de daarbij behorende kostenraming opgesteld voor het Koningin Sophiepark. Bij de groen beheerders van de gemeente Den Haag was de behoefte ontstaan om vooraf over een beheerplan te beschikken. Dit om onder andere de jaarlijkse en periodieke beheerkosten inzichtelijk te maken. Het beheerplan fungeert als basis voor de budgetaanvraag bij de gemeenteraad.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij