Referentie projecten - Gegevensbeheer; Geovisia en GIS

Groenbeheer moet grenzeloos zijn.
Green Consult voert regelmatig groen inventarisatie projecten uit die vervolgens vertaald worden naar beheer en bestek informatie. Door onze ervaring en inzichten, in welke informatie uiteindelijk zinvol is weten we dat een software module eenvoudig moet zijn, maar ook flexibel. Veel inventarisaties die worden of zijn uitgevoerd zijn gericht op maar ��n thema. In de praktijk zien we dat er veel geworsteld wordt met de grenzen en verschillende systemen die door ��n en dezelfde groenbeheerder moeten worden gebruik. Moeilijker nog lijkt het oversteken van de grens tussen groen en grijs.

Green Consult vind dat het anders moet!


Door gebruik te maken van de flexibele mogelijkheden van 1. Geovisia

kunnen indien gewenst meerdere thema's en vakgebieden in een keer behandeld worden. Op zijn minst zorgt het ervoor dat er binnen de organisatie een goed uitwisselbaar systeem beschikbaar is dat aansluit op veel gebruikte pakketen en standaarden.

Houdt u DATA toegankelijk!

Op een steeds breder vlak worden overheden verplicht gegevens te centraliseren en te voldoen aan landelijke of Europese standaarden. Alle groene en grijze objecten zullen daar uiteindelijk in moeten passen of zullen binnen de gestelde kaders moeten kunnen functioneren. Om conflicten in de toekomst te voorkomen is het zinvol te kijken hoe de nu gebruikte gegevens te importeren en exporteren zijn.
Green Consult denkt dat het software pakket Geovisia een belangrijke schakel kan worden en de knelpunten weet te overwinnen. Het pakket kan omgaan met nagenoeg alle vormen van gegevens inventarisatie en beheer zoals 2. DWG-files, 3. SDF -files, 4. SHP -files5. DGN -files6. JPEG -files, 7. XLS -files, 8. XLX -files, 9. TXT -files, 10. CSV -files bestanden, 11. XML , 12. MDB -files. Hierdoor wordt het mogelijk gegevens uniform en eenduidig te verwerken en organisatie breed te ontsluiten en te beheren. Niet onbelangrijk is dat Geovisia behoort tot de groep zogenaamde open source software en dus goed past binnen het streven van de centrale overheid tot het gebruik van dat soort software.

1. Inventarisatie software voor de buitenruimte geleverd door DATAQUINT

2. Tekening format van Autodesk

3. Spatial Data File, GIS bestand met primaire object info, tussen stap voor koppelen van onbekende objecten aan bekende database gegevens

4. ESRI bestandfiles voor opslaan uitgebreide geografische gegevens

5. Tekening format van Microstation

6. Gecomprimeerd bestandformat voor afbeeldingen bijvoorbeeld foto (in het werk gemaakt) of bijvoorbeeld afbeelding uit catalogus opgegenomen in gegevens inventarisatie formulier.

7. Excel bestandformaat indeling tot 2007

8. Excel bestandformaat indeling vanaf 2010

9. Export format t.b.v. gegevensuitwisseling zonder tekst opmaak

10. Export format met komma’s t.b.v. gegevensuitwisseling zonder tekst opmaak

11. Standaard bestand opmaak format dat opmaak van andere documenten en weergaves kan regelen

12. Microsoft database bestandsdindeling,;  Obdc’s worden uitwisselbaar binnen microsoft software


Breng in beeld wat u heeft

Door gebruik te maken van de inventarisatie gegevens en data uit uw eigen gegevens of uit die van Green Consult, wordt het mogelijk snel zelf of door Green Consult thema kaarten te genereren die laten zien wat u heeft maar ook hoeveel tijd of geld het u kost. Door de ervaring van Green Consult met het schrijven van onderhouds- en renovatie bestekken kunnen we helder in beeld brengen waar de knelpunten in het beheer zitten en wordt visueel zichtbaar of de kosten ook op de plaatsen of in de de gebieden gaan zitten die u wilt. Daarnaast kunnen er uitvoeringstechnische kaarten beschikbaar gesteld worden geprint, digitaal of online die laten zien wat er is waar het is en wat er gedaan moet worden. Maar ook beheertechnische kaarten met thema's zoals: Waar zitten de kosten? Waar voldoet de kwaliteit niet aan het gewenste beeld? Waar zijn elementen aan vervanging toe. Waar zijn potenti�le problemen? Bijvoorbeeld waar zijn er problemen met de boomspiegels, rekening houdend met de afstand tot de verharding de soort en de leeftijd of wanneer is een bepaald onderdeel van een terreininrichtingselement vervangen, hoe vaak heeft dit al plaats gevonden e.d. Doordat per object diverse gegevens beschikbaar zijn kunnen er gerichte onderbouwde keuzes gemaakt worden.

Aan U de controle en het gemak

Green Consult kan samen met u inventariseren wat u heeft en u adviseren in het bepalen van de beheer of inventarisatie strategie. Door gebruik te maken van Geovisia wordt het mogelijk gelijktijdig te inventariseren door verschillende partijen binnen en buiten uw organisatie op "hun" verschillende vakterreinen zonder daarbij de uitwisselbaarheid te verliezen. Hierdoor wordt het mogelijk vraagstukken integraal op te lossen zonder daarbij eerst data barri�res op te hoeven lossen. Ook is het gemakkelijk de inventarisatie zelf over te nemen of weer af te dragen door de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van het programma. Daarmee biedt het werken met Geovisia u een aantal unieke voordelen:
- u kunt de inhoud van de inventarisatie modules zelf beheren.
- Gebruikers kunnen snel aan de slag door de heldere opzet van het programma.
- Slimme tools maken het makkelijk data of gegevens toe te kennen aan objecten zonder data.
- Gegevens kunnen worden ingevuld op basis van hun plaatsing.
Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig aan te geven of de boom in de verharding of het gras staat omdat het object binnen dat vlak geplaatst wordt.

- Beperk repeterend werk en neem de eigenschappen van het vorige getekende object over of voeg de eigenschappen van een object toe aan een geselecteerde groep objecten.

Green Consult is de ideale partner voor uw gegevens inwinning en het maximaliseren van het rendement uit uw data.


0
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij