Referentie projecten - Groenonderhoud bestekken

Ontwerp, Uitvoering en Beheer; Deze drie facetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Indien in een van deze drie facetten in gebreke wordt gebleven, dan heeft dat zijn uitwerking op de andere twee facetten. Een mooi ontwerp en een mooi resultaat na de uitvoering, dient een goed vervolg te krijgen in het beheer. Gerealiseerde plannen moeten na de uitvoering nog jaren functioneel en visueel aantrekkelijk zijn.

Het groen in onze woonomgeving is voor veel mensen een belangrijk onderdeel voor een prettige leefomgeving. Voor de politiek is het ook van belang dat inwoners zich prettig voelen in hun gemeente. Om het groen te kunnen beheren zullen er bestekken opgesteld moeten worden zodat de aannemer weet wat er van hem verlangd wordt. In de bestekken zal beschreven zijn hoe de opdrachtgever een vastgesteld (beeld)kwaliteit denkt te bereiken. Green Consult maakt groenonderhoud bestekken voor deelgebieden, maar stelt ook groenonderhoud bestekken op voor gehele gemeenten, zoals Green Consult dat voor de gemeente Deventer heeft gedaan. Het bestek kan bestaan uit het onderhoud van: grasvegetaties, beplantingen, bomen, diverse terreininrichting elementen, parken en begraafplaatsen. Als kader voor het opstellen van het groenonderhoud bestek voor de gemeente Deventer kreeg Green Consult, beheerplannen, beheervisies en een budget mee.


0
Green Consult
Green Consult

Green Consult
Postbus 337
7400 AH Deventer


T. 088 160 02 00
E. info@greenconsult.nl

GreenConsult is aangesloten bij de NVTLGreen Consult is aangesloten bij